login

edu-tutors

ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเทคโนโลยี

ดูคอร์สญี่ปุ่นทั้งหมด

ด้วยความน่ารักน่าท่องเที่ยว ทำเอาหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวด้วยตัวเองสักครั้ง การสื่อสารญี่ปุ่นได้เองยิ่งเที่ยวสนุก ภาษาญี่่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยติวเตอร์ที่ประสบการณ์สูง สอนสนุก เทคนิคหลายหลายของที่นี่ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้และสื่อสารได้จริงอย่างแน่นอน

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน:

เริ่มต้นกับ hiragana katakana kanji

ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีจำนวนมาก การเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงเหมือนการปูทางสู่หน้าที่การงานในอนาคต ผู้ที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะมีโอกาสที่ดีในการทำงานกับบริษัทและองค์กรที่ดีรวมถึงความเจริญก้าวหน้าในงานมากกว่าผู้ที่สื่อสารไม่ได้ การเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นภาษาที่สามจึงเป็นที่นิยมกันมาก
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น โดยการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ติวเตอร์จะปูพื้นฐานโดยเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และบทสนทนาเบื้องต้น นอกจากนี้ติวเตอร์ที่สอนจะปรับเนื้อบทเรียนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
฿ 300

/ชม./ท่าน*

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง:

ให้เราเป็นผู้ช่วยท่านต่อยอดภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับN4มาแล้ว ต้องการเตรียมสอบวัดระดับ ต้องการเตรียมศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ หรือผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ผู้เรียนจะได้เรียนประโยคโครงสร้างและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่น ติวเตอร์จะสอนโดยปรับบทเรียนและบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ให้เข้ากับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่เน้นอิงตามหนังสืออย่างเดียว
฿ 350

/ชม./ท่าน*

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ:

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารในการทำงานได้จริง

ด้วยประสบการณ์ที่ทางเราส่งติวเตอร์สอนตามบริษัทและองค์กรต่างๆ ทางติวเตอร์จะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้สื่อสารในการทำงานได้จริง
คอร์สนี้ทางผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อเน้นใช้ในการสื่อสารในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น หรือติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นเช่น การใช้คำสุภาพ ยกย่อง ถ่อมตัว คำศัพท์ทางธุรกิจ การฟัง,พูด และจับใจความประโยคภาษาญี่ปุ่น การเขียนอีเมลล์ เขียนจดหมาย สรุปรายงาน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถระบุเรื่องที่ต้องการเรียนเป็นพิเศษได้
฿ 500

/ชม./ท่าน*

ติวสอบ PAT ญี่ปุ่น:

สำหรับน้องๆที่ติวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่ใช้สอบPat ภาษาญี่ปุ่นจะนั้นเน้นคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ คำเชื่อมต่างรวมถึงการใช้ภาษาในการสื่อสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ วัฒนธรรม ประเพณีและสังคม การอ่านเรื่องสั้นเพื่อทำความเข้าใจ โดยพี่ๆติวเตอร์จะช่วยให้น้องผ่านไปได้้อย่างแน่นอน
 • ไวยากรณ์

  40 ข้อ

 • ความรู้รอบตัว

  5 ข้อ

 • ความเข้าใจประโยค

  10 ข้อ

 • เรียงลำดับเหตุการณ์

  5 ข้อ

 • การอ่านเรื่องสั้น

  40 ข้อ

 • จำนวนข้อสอบ

  100 ข้อ

฿ 350

/ชม./ท่าน*

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

日本語能力試験

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เตรียมสอบเข้ามหาลัยหรือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ทางเราก็พร้อมติวแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาอัดแน่นให้ผู้เรียนก้าวสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจ

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

JLPT N5:

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับที่ 5

ประตูแรกสู่การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากระดับN5 แล้วไล่ขึ้นไปจนถึงระดับN1 เน้นตัวอักษร hiragana katakana kanji พื้นฐาน และบทสนทนาสั้นๆทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่นในห้องเรียน หรือ สถานการณ์ใกล้ตัว
 • คำศัพท์

  120 คะแนน

 • เวลา

  25 นาที

 • การอ่าน,ไวยากรณ์

  คะแนนรวมกับคำศัพท์

 • เวลา

  50 นาที

 • การฟัง

  60 คะแนน

 • เวลา

  30 นาที

 • คะแนนรวม

  180 คะแนน

 • เวลารวม

  105 นาที

฿ 300

/ชม./ท่าน*

JLPT N4:

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับที่ 4

การอ่านสามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฟังจะเน้นบทสนทนาชีวิตประจำวันทั่วไปที่พูดอย่างช้าๆและเข้าใจได้ง่าย โดยพี่ๆติวเตอร์จะติวเตรียมตัวให้น้องไปสอบได้อย่างมั่นใจ
 • คำศัพท์

  120 คะแนน

 • เวลา

  30 นาที

 • การอ่าน,ไวยากรณ์

  คะแนนรวมกับคำศัพท์

 • เวลา

  60 นาที

 • การฟัง

  60 คะแนน

 • เวลา

  35 นาที

 • คะแนนรวม

  180 คะแนน

 • เวลารวม

  125 นาที

฿ 300

/ชม./ท่าน*

JLPT N3:

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับที่ 3

การอ่านจะเน้นที่เนื้อหาเป็นรูปธรรมมากขึ้น และการอ่านจับใจความข่าว รวมถึงเข้าใจบทสนทนาที่มีสำนวนค่อนยากได้ การฟังเป็นเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่มีความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับปกติทั่วไปได้
 • คำศัพท์

  60 คะแนน

 • เวลา

  30 นาที

 • การอ่าน,ไวยากรณ์

  60 คะแนน

 • เวลา

  70 นาที

 • การฟัง

  60 คะแนน

 • เวลา

  40 นาที

 • คะแนนรวม

  180 คะแนน

 • เวลารวม

  140 นาที

฿ 400

/ชม./ท่าน*

JLPT N2:

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับที่ 2

การอ่านจะเน้นไปที่บทความที่มีประเด็นชัดเจนเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยาสารในหัวข้อต่างๆ บทวิจารณ์ การฟังจะยากขึ้นโดยเน้นไปที่การฟังข่าว เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยลำดับเรื่อง จับประเด็นและความสัมพันธ์ของบุคคลได้
 • คำศัพท์,ไวยากรณ์

  60 คะแนน

 • เวลา

  105 นาที

 • การอ่าน

  60 คะแนน

 • เวลา

  รวมกับคำศัพท์

 • การฟัง

  60 คะแนน

 • เวลา

  50 นาที

 • คะแนนรวม

  180 คะแนน

 • เวลารวม

  155 นาที

฿ 500

/ชม./ท่าน*

JLPT N1:

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับที่ 1

การอ่านเป็นบทความที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ การฟังจะเน้นการฟังข่าว เรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆที่มีความเร็วในการพูดระดับปกติ โดยลำดับเรื่อง จับประเด็นและความสัมพันธ์ของบุคคลได้
 • คำศัพท์,ไวยากรณ์

  60 คะแนน

 • เวลา

  110 นาที

 • การอ่าน

  60 คะแนน

 • เวลา

  รวมกับคำศัพท์

 • การฟัง

  60 คะแนน

 • เวลา

  60 นาที

 • คะแนนรวม

  180 คะแนน

 • เวลารวม

  170 นาที

฿ 500

/ชม./ท่าน*

การเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกจากการท่องเที่ยวแล้วยังมีความสำคัญกับด้านการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจอุตสาหกรรมในไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญในไทยเป็นอย่างมาก

–– ทีมงานอีดียู-ติวเตอร์

ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา

ล่ามพิธีกรงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น

17-01-13 –– ทำเนียบรัฐบาล

ดูผลงานที่ผ่านมา

บริษัทและหน่วยงานรัฐที่ไว้างใจในบริการของเรา

คอร์สภาษาอังกฤษ

ภาษาที่จำเป็นที่สุดเปรียบดั่งภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศ

ดูคอร์สภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาจีน

ภาษาแห่งธุรกิจสมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้กับการติดต่อธุรกิจในปัจจุบัน

ดูคอร์สภาษาจีน

คอร์สภาษาเกาหลี

ภาษาที่จะเปิดโลกให้ท่านเข้าสู่ สุนทรียภาพ และอารมณ์ทางศิลป์แห่งการแสดง

ดูคอร์สภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเทคโนโลยี

ดูคอร์สภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาฝรั่งเศส

ภาษาที่จะเปิดโลกให้ท่านก้าวเข้าสู่แฟชั่น การออกแบบดีไซน์ อาหาร และการท่องเที่ยว

ดูคอร์สภาษาฝรั่งเศส

คอร์สภาษาเยอรมัน

ภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางในประเทศยุโรปทั้งเป็นภาษาหลักของประเทศ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรป

ดูคอร์สภาษาเยอรมัน

คอร์สภาษาอิตาลี

ภาษาแห่งสุนทรียด้านศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยว

ดูคอร์สภาษาอิตาลี

คอร์สภาษาสเปน

ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีคนใช้ในการสื่อสารมากเป็นอันดับที่สองในโลก

ดูคอร์สภาษาสเปน

คอร์สภาษารัสเซีย

การท่องเที่ยวในไทยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาไทยเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศยุโรป

ดูคอร์สภาษารัสเซีย

คำชื่นชมของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอมา

คำถามพบบ่อย

สำหรับลูกค้าองค์กรได้แก่ บริษัท หน่วยงานรัฐ โรงเรียนและสถาบันสนใจพัฒนาทักษะบุคลากรต้องทำอย่างไร
เรามีชื่อเสียงในการออกแบบคอร์สเฉพาะให้ทางลูกค้าองค์กร โดยท่านสามารถให้เราออกแบบคอร์สเรียนที่เหมาะกับทีมงานของท่านและขอใบเสนอราคาโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ Official Line ID: @edututors หรือ 081-353-3155
วิธีการชำระค่าบริการสอนพิเศษแบบคอร์ส
นักเรียนจ่ายค่าคอร์สเรียนล่วงหน้าให้ทางสถาบันอีดียู-ติวเตอร์ ก่อนเริ่มการสอนเท่านั้น โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลน้องๆอย่างเต็มรูปแบบ โดยทางเราไม่มีการให้ผู้สอนเก็บค่าบริการล่วงหน้าด้วยตนเอง หากมีผู้สอนท่านใดแอบอ้างให้ชำระผ่านผู้สอนให้ท่านรีบแจ้งทางเราทันที
การเรียนแต่ละครั้งจำนวนขั้นต่ำกี่ชั่วโมง
ทางเรากำหนดขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. ซึ่งทางผู้เรียนสามารถเรียนนานกว่านี้ได้แต่ทางเราแนะนำให้มีการพักระหว่างการสอน หากท่านมีความประสงค์เรียนนานกว่าสองชั่วโมงเพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ
อัตราค่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง
ค่าบริการสอนพิเศษ ค่าเดินทาง ค่าเอกสารจำพวกชีทแต่ไม่ได้รวมค่าหนังสือ ซึ่งทางผู้สอนจะมีเอกสารประกอบการสอนให้ทุกครั้ง
หากสนใจซื้อหนังสือต้องซื้อที่ไหนและราคาเท่าไร
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน หนังสือที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละท่านจึงแตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถสอบถามได้จากติวเตอร์ว่าแนะนำเล่มไหนที่เหมาะกับนักเรียนที่สุดและสามารถฝากผู้สอนซื้อได้้
สามารถหยุดเรียนได้กี่ครั้งในแต่ละคอร์ส
นักเรียนและติวเตอร์สามารถหยุดได้ไม่เกินท่านละ 3ครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดจริงๆกรุณาแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน เพื่อให้คอร์สเรียนมีความต่อเนื่องและเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด