login

edu-tutors

ภาษาเยอรมัน

ภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางในประเทศยุโรปทั้งเป็นภาษาหลักของประเทศ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรป

ดูคอร์สเยอรมันทั้งหมด

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่รู้จักชาวไทยเป็นอย่างดีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย และชาวไทยที่ปัจุบันมีผู้สอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันกันมากขึ้น และจำเป็นต้องสอบได้ระดับ A1 ซึ่งติวเตอร์เราเป็นผู้มีประสบการณ์สอนให้ท่านได้สอบผ่านอย่างแน่นอน

คอร์สภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน:

เริ่มต้นกับภาษาเยอรมันนั้นง่ายกว่าที่ท่านคิด

ภาษาเยอรมันเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความยากค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องเพศของประธานหรือกรรมที่มีการเรียกไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นโจทย์หินสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาลักษะณะนี้มาก่อนแต่ผู้ที่เคยเรียนภาษาลักษณะนี้แล้วจะพบว่าไม่ใช้เรื่องยากเลย
เนื่องจากภาษาอังกฤษได้รับคำศัพท์ส่วนหนึ่งมาจากภาษาเยอรมันทำให้คำหลายคำนั้นใกล้เคียงกันค่อนข้างมากเพียงแต่สะกดต่างกัน จึงทำให้เราสามารถเดาคำได้หลายคำและจำได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าพี่ๆติวเตอร์จะคอยปูทางให้น้องๆเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ
฿ 350

/ชม./ท่าน*

ติวสอบ PAT เยอรมัน:

สำหรับน้องๆที่ติวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและต้องการยื่นใช้คะแนน PATเยอรมัน พี่แนะนำเลยว่าให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเนื้อหานั้นมีระดับความยากพอประมาณแต่พี่เชื่อว่าน้องๆสามารถผ่านไปได้อย่างสบายถ้าเตรียมตัวมาดี
หากเทียบระดับการสอบกับการสอบวัดระดับทางภาษาเยอรมัน Goethe จะอยู่ในระดับประมาณ A2-B1 ซึ่งถือเป็นระดับประมาณ 2-3 จาก 6ระดับ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่ๆติวเตอร์จะทำการสอนน้องอย่างละเอียดและสรุปทุกประเด็นเพื่อให้น้องกาวเข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจ
฿ 350

/ชม./ท่าน*

สอบวัดระดับภาษาเยอรมัน Goethe

GOETHE

เตรียมสอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อขอวีซ่า เตรียมสอบเข้ามหาลัยหรือศึกษาต่อประเทศเยอรมัน ทางเราก็พร้อมติวแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาอัดแน่นให้ผู้เรียนก้าวสู่สนามสอบได้อย่างมั่นใจ

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน

Goethe A1:

GOETHE-ZERTIFIKAT A1

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือแต่งงานและขอวีซ่าไปอยู่กับคู่สมรส ท่านต้องสอบผ่านระดับA1 ซึ่งเป็นระดับแรกสุดของทั้ง 6ระดับ(A1 A2 B1 B2 C1 C2) โดยท่านจะต้องศึกษาภาษาเยอรมันประมาณ30-60ชม. สำหรับเตรียมตัวสอบ
หลังจากที่ท่านสอบผ่านระดับนี้ท่านจะสามารถ สื่อสารบทสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ซับซ้อนได้เช่นการซื้อของ การทานอาหาร การทำงาน แนะนำตนเอง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้
  • ท่านสามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ GOETHE-ZERTIFIKAT A1
฿ 350

/ชม./ท่าน*

Goethe A2:

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

ในการสอบระดับนี้ท่านจะต้องทดสอบทักษะใน 4ด้าน ทั้งด้าน การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดโดยท่านจะต้องศึกษาภาษาเยอรมันประมาณ60ชม. สำหรับเตรียมตัวสอบ
การอ่านจะเน้นการจับใจความประโยคสั้นๆเช่นอีเมลล์หรือประกาศสั้นๆ การฟังจะต้องฟังบทสนทนาทั่วไปพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การเขียนจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการพูดจะถามตอบเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
  • ท่านสามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ GOETHE-ZERTIFIKAT A2
฿ 350

/ชม./ท่าน*

Goethe B1:

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมเข้ามหาลัยในเยอรมัน หรือใช้ชีวิตทำงานที่ประเทศเยอรมันท่านต้องสอบผ่านในระดับ B1 โดยท่านจะต้องศึกษาภาษาเยอรมันประมาณ240-480ชม. สำหรับเตรียมตัวสอบ
หลังจากที่ท่านสอบผ่านระดับนี้ท่านจะสามารถ เข้าใจภาษาเกี่ยวกับการทำงานการเรียน งานอดิเรกได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในเยอรมันได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • ท่านสามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ GOETHE-ZERTIFIKAT B1
฿ 400

/ชม./ท่าน*

Goethe B2:

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การทำงานในสายอาชีพแพทย์ หรือ การทำงานในสายอาชีพต่างๆในประเทศเยอรมัน โดยท่านจะต้องศึกษาภาษาเยอรมันประมาณ480-600ชม. สำหรับเตรียมตัวสอบ
หลังจากที่ท่านสอบผ่านระดับนี้ท่านจะสามารถ เข้าใจเนื้อหาบทความที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในรูปธรรมและนามธรรม และสามารถอภิปรายทางวิชาการได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายและโต้ตอบการสนทนาได้ในทันทีอย่างคล่องแคล่ว
  • ท่านสามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ GOETHE-ZERTIFIKAT B2
฿ 500

/ชม./ท่าน*

หนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ใช้เป็นภาษาหลักในหลายประเทศของกลุ่มประเทศยุโรป ในการศึกษาต่อและการทำงานด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์

–– ทีมงานอีดียู-ติวเตอร์

ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา

ดูผลงานที่ผ่านมา

บริษัทและหน่วยงานรัฐที่ไว้างใจในบริการของเรา

คอร์สภาษาอังกฤษ

ภาษาที่จำเป็นที่สุดเปรียบดั่งภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศ

ดูคอร์สภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาจีน

ภาษาแห่งธุรกิจสมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้กับการติดต่อธุรกิจในปัจจุบัน

ดูคอร์สภาษาจีน

คอร์สภาษาเกาหลี

ภาษาที่จะเปิดโลกให้ท่านเข้าสู่ สุนทรียภาพ และอารมณ์ทางศิลป์แห่งการแสดง

ดูคอร์สภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเทคโนโลยี

ดูคอร์สภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาฝรั่งเศส

ภาษาที่จะเปิดโลกให้ท่านก้าวเข้าสู่แฟชั่น การออกแบบดีไซน์ อาหาร และการท่องเที่ยว

ดูคอร์สภาษาฝรั่งเศส

คอร์สภาษาเยอรมัน

ภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางในประเทศยุโรปทั้งเป็นภาษาหลักของประเทศ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศยุโรป

ดูคอร์สภาษาเยอรมัน

คอร์สภาษาอิตาลี

ภาษาแห่งสุนทรียด้านศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยว

ดูคอร์สภาษาอิตาลี

คอร์สภาษาสเปน

ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีคนใช้ในการสื่อสารมากเป็นอันดับที่สองในโลก

ดูคอร์สภาษาสเปน

คอร์สภาษารัสเซีย

การท่องเที่ยวในไทยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาไทยเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศยุโรป

ดูคอร์สภาษารัสเซีย

คำชื่นชมของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอมา

คำถามพบบ่อย

สำหรับลูกค้าองค์กรได้แก่ บริษัท หน่วยงานรัฐ โรงเรียนและสถาบันสนใจพัฒนาทักษะบุคลากรต้องทำอย่างไร
เรามีชื่อเสียงในการออกแบบคอร์สเฉพาะให้ทางลูกค้าองค์กร โดยท่านสามารถให้เราออกแบบคอร์สเรียนที่เหมาะกับทีมงานของท่านและขอใบเสนอราคาโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ Official Line ID: @edututors หรือ 081-353-3155
วิธีการชำระค่าบริการสอนพิเศษแบบคอร์ส
นักเรียนจ่ายค่าคอร์สเรียนล่วงหน้าให้ทางสถาบันอีดียู-ติวเตอร์ ก่อนเริ่มการสอนเท่านั้น โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลน้องๆอย่างเต็มรูปแบบ โดยทางเราไม่มีการให้ผู้สอนเก็บค่าบริการล่วงหน้าด้วยตนเอง หากมีผู้สอนท่านใดแอบอ้างให้ชำระผ่านผู้สอนให้ท่านรีบแจ้งทางเราทันที
การเรียนแต่ละครั้งจำนวนขั้นต่ำกี่ชั่วโมง
ทางเรากำหนดขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. ซึ่งทางผู้เรียนสามารถเรียนนานกว่านี้ได้แต่ทางเราแนะนำให้มีการพักระหว่างการสอน หากท่านมีความประสงค์เรียนนานกว่าสองชั่วโมงเพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ
อัตราค่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง
ค่าบริการสอนพิเศษ ค่าเดินทาง ค่าเอกสารจำพวกชีทแต่ไม่ได้รวมค่าหนังสือ ซึ่งทางผู้สอนจะมีเอกสารประกอบการสอนให้ทุกครั้ง
หากสนใจซื้อหนังสือต้องซื้อที่ไหนและราคาเท่าไร
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน หนังสือที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละท่านจึงแตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถสอบถามได้จากติวเตอร์ว่าแนะนำเล่มไหนที่เหมาะกับนักเรียนที่สุดและสามารถฝากผู้สอนซื้อได้้
สามารถหยุดเรียนได้กี่ครั้งในแต่ละคอร์ส
นักเรียนและติวเตอร์สามารถหยุดได้ไม่เกินท่านละ 3ครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดจริงๆกรุณาแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน เพื่อให้คอร์สเรียนมีความต่อเนื่องและเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด