login

edu-tutors

ูพื้นฐานภาษาไทยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะน้องๆอินเตอร์ มีสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ สอนชาวต่างชาติ และติวเพิ่มเกรดตามระดับชั้นเรียน ติวสอบเข้า การสอนครอบคลุมทุกทักษะ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

ดูคอร์สภาษาไทยที่เปิดสอน

คอร์สภาษาไทย

Thai Course:

Thai Course for foreigner.

If you plan to stay for a while, your ability to speak Thai will give you more choice of possible partners and will allow you to build more friendships.
Learning Thai will allow you to start a business with a much greater chance of success than any non-Thai speaker and can make it a great deal easier for you to land a high paying expat job.
฿ 500

/hrs./student*

คอร์สภาษาไทย:

สำหรับน้องๆอนุบาล

เราเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ยังเล็กจะส่งผลต่ออนาคตทางการศึกษาของน้องๆ โดยจะปูพื้นฐานทางภาษาไทยและเชาวน์ปัญญาให้กับน้องๆตั้งแต่ยังเด็กเพื่อปูวิธีการคิดและการแก้ไขปัญหาทางภาษาไทยในอนาคต พร้อมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุก น่าสนใจในการเรียนการสอน
หลักสูตรไทย: ระดับชั้นก่อนอนุบาล1 - อนุบาล3 ,ติวสอบเข้าสาธิต
Inter: Pre-Kindergarten, Kindergarten, Early years and Pre Prep

หลักสูตรไทย | Gifted

฿ 250

/ชม./ท่าน*

EP | Bilingual | Inter

฿ 250

/ชม./ท่าน*

คอร์สภาษาไทย:

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ในปัจจุบันน้องหลายๆบ้านในระดับชั้นประถมยังค่อนข้างอ่อนภาษาไทย เมื่อน้องๆเรียนคลาสนี้กับทางเราติวเตอร์จะเน้นปูพื้นฐานทางภาษาทีดีให้กับน้อง รวมทั้งติวเพิ่มเกรดที่โรงเรียนให้กับน้องๆ เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีเยี่ยมจากที่โรงเรียนและเตรียมความพร้อมน้องๆสำหรับเตรียมสอบเข้าม.1ด้วยนะคะ
หลักสูตรไทย: ระดับชั้นประถม1 - ประถม5
Inter: Grade 1-5, Year2-6

หลักสูตรไทย | Gifted

฿ 250

/ชม./ท่าน*

EP | Bilingual | Inter

฿ 250

/ชม./ท่าน*

คอร์สภาษาไทย:

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในระดับชั้นม.ต้น เนื้อหาภาษาไทยที่น้องจะได้เรียนจะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยแบ่งเป็นการอ่าน ,การเขียน ,การฟัง ดู พูด,หลักการใช้ภาษาไทย,วรรณคดีและววรรณกรรม ติวเตอร์จะเน้นติวเพิ่มเกรดที่ดีให้กับน้องและเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆที่ต้องการเตรียมสอบเข้าม.4
หลักสูตรไทย: ระดับชั้นประถม6 - มัธยมศึกษาปีที่2
Inter: Grade 6-9, Year7-10

หลักสูตรไทย | Gifted

฿ 250

/ชม./ท่าน*

EP | Bilingual | Inter

฿ 250

/ชม./ท่าน*

คอร์สภาษาไทย:

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาภาษาไทยในระดับม.ปลายที่น้องจะได้เรียนจะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ติวเตอร์ที่สอนของทางเราจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยโดยตรง การสอนของทางเราจะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับติวเตอร์ที่สอนได้ ติวเตอร์จะเน้นในเรื่องนั้นๆให้เป็นพิเศษ
หลักสูตรไทย: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 - มัธยมศึกษาปีที่5
Inter: Grade 10-12, Year11-13

หลักสูตรไทย | Gifted

฿ 300

/ชม./ท่าน*

EP | Bilingual | Inter

฿ 300

/ชม./ท่าน*

คอร์สภาษาไทย:

ติวสอบแข่งขัน/สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในระดับชั้นนี้ พี่ๆติวเตอร์จะเน้นในส่วนของการเตรียมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ติวเตอร์ที่สอนจะเน้นสอนสรุปเนื้อหาแบบเข้มข้นเนื้อหาในระดับชั้น ม.ปลาย พร้อมเทคนิคในการเตรียมตัวที่ต้องใช้ในการสอบทั้งหมด และติวตะลุยแนวข้อสอบที่หลากหลายที่ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้าให้น้องๆได้เข้าสนามสอบได้อย่างมั่นใจ
หลักสูตรไทย: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
Inter: IGCSE GCSE A-Level

หลักสูตรไทย | Gifted

฿ 300

/ชม./ท่าน*

EP | Bilingual | Inter

฿ 300

/ชม./ท่าน*

รากฐานภาษาสำคัญในอนาคตทั้งน้องๆหลักสูตรไทยและอินเตอร์ ต่างต้องใช้ในการทำความเข้าใจกฏหมาย การทำงาน สอบใบอนุญาติต่างๆในอนาคต

–– ทีมงานอีดียู-ติวเตอร์

ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา

ดูผลงานที่ผ่านมา

คำชื่นชมของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอมา

คำถามพบบ่อย

สำหรับลูกค้าองค์กรได้แก่ บริษัท หน่วยงานรัฐ โรงเรียนและสถาบันสนใจพัฒนาทักษะบุคลากรต้องทำอย่างไร
เรามีชื่อเสียงในการออกแบบคอร์สเฉพาะให้ทางลูกค้าองค์กร โดยท่านสามารถให้เราออกแบบคอร์สเรียนที่เหมาะกับทีมงานของท่านและขอใบเสนอราคาโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ Official Line ID: @edututors หรือ 081-353-3155
วิธีการชำระค่าบริการสอนพิเศษแบบคอร์ส
นักเรียนจ่ายค่าคอร์สเรียนล่วงหน้าให้ทางสถาบันอีดียู-ติวเตอร์ ก่อนเริ่มการสอนเท่านั้น โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลน้องๆอย่างเต็มรูปแบบ โดยทางเราไม่มีการให้ผู้สอนเก็บค่าบริการล่วงหน้าด้วยตนเอง หากมีผู้สอนท่านใดแอบอ้างให้ชำระผ่านผู้สอนให้ท่านรีบแจ้งทางเราทันที
การเรียนแต่ละครั้งจำนวนขั้นต่ำกี่ชั่วโมง
ทางเรากำหนดขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. ซึ่งทางผู้เรียนสามารถเรียนนานกว่านี้ได้แต่ทางเราแนะนำให้มีการพักระหว่างการสอน หากท่านมีความประสงค์เรียนนานกว่าสองชั่วโมงเพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ
อัตราค่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง
ค่าบริการสอนพิเศษ ค่าเดินทาง ค่าเอกสารจำพวกชีทแต่ไม่ได้รวมค่าหนังสือ ซึ่งทางผู้สอนจะมีเอกสารประกอบการสอนให้ทุกครั้ง
หากสนใจซื้อหนังสือต้องซื้อที่ไหนและราคาเท่าไร
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน หนังสือที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละท่านจึงแตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถสอบถามได้จากติวเตอร์ว่าแนะนำเล่มไหนที่เหมาะกับนักเรียนที่สุดและสามารถฝากผู้สอนซื้อได้้
สามารถหยุดเรียนได้กี่ครั้งในแต่ละคอร์ส
นักเรียนและติวเตอร์สามารถหยุดได้ไม่เกินท่านละ 3ครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดจริงๆกรุณาแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน เพื่อให้คอร์สเรียนมีความต่อเนื่องและเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด